Nieuwe ontwikkelingen

Ipacity wil niet stil blijven staan. Er wordt gewerkt aan de volgende ontwikkelingen:

 • Laser-gesneden ontwerpen
 • IKEA handleidingen
 • Wiskunstige ontwerpen

Laser-gesneden ontwerpen

De ontwerpen van Astromedia van Klaus Hünig  zijn schitterend uitgevoerd. Ze zijn doorgaans gemaakt van 0,5 mm dik papier bedrukt met fraaie nostalgische opdrukken die een sfeer van vervlogen tijden oproepen. Het zijn echter “bevroren” ontwerpen. Zelf een bijdrage leveren door verbeteringen aan te brengen, is maar marginaal mogelijk. Ik bouw de modellen uiteraard ook zelf en ik kom altijd verbeterpunten tegen.

Ik heb via Fablab Amersfoort de beschikking over een lasersnijder. Ik bouw nu regelmatig laser-gesneden verbeterde ontwerpen met dezelfde componenten die Astromedia ook levert. Ik maak ze Open Source met een nette verwijzing naar Astromedia als bron van inspiratie. Het is de bedoeling om ze in de verkoop te doen in 3 vormen:

 • Alleen de extra componenten
  De bouwer kan het Open Source ontwerp als SVG-bestand zelf downloaden en snijdt het zelf. De extra componenten kunnen als setje bij Ipacity worden besteld.
 • De extra componenten en de laser-gesneden componenten
  De bouwer krijgt alle componenten en bouwt het ontwerp zelf.
 • Kant-en-klaar
  De gebruiker krijgt een kan en klaar ontwerp opgestuurd. Ipacity bouwt het.

Ik zal het uiteraard met Astromedia overleggen of hij zich hiermee kan verenigen.

IKEA handleidingen

De huidige handleidingen zijn erg tekstueel. Klaus Hünig heeft erg veel moeite gedaan om het zeer zuiver op te schrijven, maar de moderne mens vraagt om een visuele ondersteuning en zo eenvoudig mogelijke beschrijvingen. Dat gaat erg bewerkelijk worden, maar ik ga een poging wagen, niet alleen bij de eigen laser-gesneden ontwerpen, maar ook bij de Astromedia ontwerpen. Te beginnen bij de best lopende artikelen.

Wiskunstige ontwerpen

Ik heb in de loop van de tijd een aantal wiskundig geïnspireerde ontwerpen gemaakt met een meer kunstzinnige insteek:

 • Pythagoras danst
  Een bewijs van de stelling van Pythagoras omgewerkt tot een kunstzinnig tegelpatroon.
 • Pappus cirkelt
  Een ontdekkingstocht in de samenhang van de onderlinge afstanden van de middelpunten van de Pappus cirkels, waarbij wellicht alle tripels van Pytagoras kunnen worden beschreven.
 • Penrose puzzelt
  Een manier om Penrose betegelingen te maken met behulp van puzzelstukjes, die verkeerd aansluiten van de betegelingen voorkomt en aangenaam is voor het oog.